Misyon & Vizyon

Anabilim dalımızın temel ufku; rehberlik ve psikolojik danışma alanında bütün dünyadaki gelişmeleri takip eden, ulusal ve uluslar arası akademik etkinliklerle iç içe olan, beceri ve yeteneklerini en üst düzeyde sergileyebilen ve nitelikli hizmet sunabilen psikolojik danışmanlar yetiştirmek ve onların mesleki gelişimlerine katkı sağlamaktır.

Ülkümüz:

  • Dünyada ve ülkemizde Psikolojik yardım, rehberlik ve eğitim alanında meydana gelen değişimleri ve yeni eğilimleri takip etmek ve yetiştirdiği Psikolojik Danışmanlara bu çerçevede eğitim vermek,
  • Ülkenin ihtiyaçlarını bilen, kültürel değerlerini koruyan, kanun ve devletin varlığı-bölünmez bütünlüğü ile uzlaşmış, etik ve manevi değerlere saygılı, sürekli kendini yenileyen, araştıran, sorgulayan, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma yollarını bilen, eleştiriye ve gelişmeye açık psikolojik danışmanlar yetiştirmek,
  • Toplum ruh sağlığının korunabilmesi için alan uzmanlığının faaliyet ve yetki alanına giren uygulamalara katılmak,
  • Ulusal ve uluslar arası kabul görmüş psikolojik yardım temel kural ve etik ilkelerine uygun davranacak psikolojik yardım ilişkisi geliştirebilmek.